Hagedoorn

De uitdaging voor Hagedorn Software Engineering GmbH was om een softwaresysteem te ontwikkelen dat een versleutelde en door authenticatie beschermde verbinding bij besturingsapparaten mogelijk maakt. Met de hulp van iPro-N werd een centraal bemiddelingsinstrument voor onderhoudsverbindingen op afstand opgezet. Dit is een softwaretoepassing die wordt uitgevoerd op een server die in beheer is van de fabrikant van het apparaat.

“Zonder deelname aan iPro-N zouden we niet aan dit project zijn begonnen.
Nu hebben we een kant en klaar verkoopbaar product in onze handen”,

legt Stefan Hagedorn Managing Director van Hagedorn uit.

Probleem
Op het gebied van pc‘s bestaan al hulpprogramma’s voor het delen van schermen zoals Teamviewer of soortgelijke producten voor ondersteuningsdoeleinden. Bij besturingscomputers is dit echter nog steeds moeilijk, omdat sommige geen gebruikersinterface (monitor, toetsenbord) hebben die kan worden gedeeld. Maar steeds vaker hebben deze apparaten een webinterface. De operators stellen deze apparaten vaak onbeschermd bloot op internet met behulp van een zogenaamde port forwarding, waardoor ze een gemakkelijke prooi zijn voor hackers of bots.
De fabrikant van de apparaten moet dit systeem zelf bedienen en zorgen voor – zowel servicemedewerkers als klanten – een goed afgestelde toegang tot de apparaten.

Oplossing
Er is een softwareapplicatie ontwikkeld die verbinding maakt met een server op internet. Alle apparaten bouwen een versleutelde verbinding met deze server, die vervolgens kan worden gebruikt voor onderhoud op afstand. Het bemiddelingsinstrument beslist op basis van de permissies van de gebruiker, welke apparaten hij/zij kan zien of bedienen en welke niet.

Toegevoegde waarde iPro-N
Stefan Hagedorn: “De ondersteuning van het iPro-N-project heeft ertoe bijgedragen dat het projectplan daadwerkelijk is uitgevoerd. Anders zouden we ons hebben gestort op andere projecten, die op de lange termijn minder relevant zouden zijn. “