Wij zijn het eens: schepen moeten milieuvriendelijker worden. De negatieve impact van de maritieme industrie op ons ecosysteem is gigantisch. ​E-Naval​ schijnt hier een mooi antwoord op gevonden te hebben en kan volgens Aniel Misier, de directeur van E-Naval, dankzij de bijdragen van TCNN en iPro-N verder groeien. Misier zegt, dat op die manier zelfs de vrijheid van de pleziervaart gewaarborgd kunnen blijven.

E-Naval heeft onlangs onder begeleiding van ​TCNN​ deelgenomen aan het INTERREG VA project ​iPro-N​. Waarom zij geparticipeerd hebben en wat hun ervaringen zijn, willen wij als volgt graag met u delen.

E-Naval voor emissievrije aandrijfsystemen
E-Naval is een “solution integrator” met een sterke focus op aandrijfsystemen in de maritieme sector. Met de ontwikkeling van hybride motortechnieken op basis van de batterij- en waterstoftechnologie lost E-Naval emissie- en geluidsproblemen in de sector op. Dankzij de combinatie van alternatieve energiebronnen wordt bovendien de vaarduur van het vaarbereik van kleine- en middelgrote schepen vergroot.

Waarom iPro-N?
Voor het ontwikkelen van een impactvol en innovatief product heeft E-Naval contact opgenomen met TCNN. TCNN stelde voor om deel te nemen aan het iPro-N project, dat mkb-ers in het Nederlands-Duitse grensgebied ondersteuning en subsidie biedt bij de ontwikkeling van intelligente producten. Met adviezen van TCNN en ondersteuning van INTERREG VA-programma iPro-N, kon een haalbaarheidsstudie voor het nieuwe product; eCan, uitgevoerd worden. Dit was meer dan noodzakelijk om de productontwikkeling op te starten. Dankzij de bijdrage van TCNN en de INTERREG V A-programma iPro-N wordt de eCan verder doorontwikkeld tot een commercieel model. Zo is E-Naval in staat om een positie in de markt in te nemen en concrete producten en diensten aan te bieden om de maritieme sector te verduurzamen.