Installatie van intelligente functionele verlichtingstechnologie voor machines

Het Europese project iPro-N helpt bedrijven hun portfolio uit te breiden. Een van deze bedrijven is Dkon Systeme GmbH, die zich toelegt op intelligente en functionele verlichtingstechnologie voor machines.

Licht
Goed licht is een elementaire vereiste voor meer veiligheid op de werkplek en vormt de basis voor hoogwaardige productie en soepele processtromen. Om licht effectief te laten zijn, moeten de verlichtingselementen en -systemen worden aangepast aan de verschillende zicht-eisen.
Dat wil zeggen, licht moet op de juiste plaats zijn en op het juiste moment in voldoende kwaliteit en intensiteit. Bovendien moet het ook voldoen aan de criteria voor het beperken van directe of gereflecteerde verblinding, goede contrastreproductie, lichtinvalsrichting, enz.

Waarde iPro-N
Door de financiële steun van iPro-N worden veel meer projecten gerealiseerd. Voor bedrijven zorgt dit voor een grote stimulans om ideeën in daden om te zetten. Dit grensoverschrijdende project helpt ook nieuwe partners in Nederland te vinden. Die samenwerking krijgt ook na deelname aan iPro-N een vervolg.