iPro-N biedt ondersteuning en subsidie om een externe dienstverlener in te huren. Die externe dienstverlener is een Duitse partner.

Het programma kent verschillende fases, van pril idee tot aan de bouw van een prototype. Afhankelijk van de fase waarin uw project zich bevindt, kunt u ook één of meer stappen overslaan.

Een projectaanvraag gebeurt altijd in samenspraak met (één van) de regiopartners. Indien u meer informatie wilt, of van plan bent een aanvraag te doen, kunt u contact opnemen met de coördinator uit uw regio.

U voert een intake-gesprek met de intermediair of projectpartner om kansen te verkennen.

Subsidie
100%

In een verdiepingsgesprek bekijken we welke dienstverlener uit het buurland een goede partner zou zijn.

Subsidie
100%

Samen met de externe dienstverlener uit Duitsland wordt het concept ontwikkeld, kennis-leveranciers kunnen zowel commerciële als niet-commerciële partijen zijn.

Subsidie
Maximaal 50% voor de inhuur van de externe dienstverlener bij maximale subsidiabele kosten van € 5.000,-

De externe dienstverlener uit het buurland voert, samen met het mkb-bedrijf, een haalbaarheidsstudie uit. Deze bestaat uit een beschrijving van de technische en economische haalbaarheid, inclusief alternatieve oplossingen.

Subsidie
40% voor de inhuur van een externe dienstverlener bij maximale subsidiabele kosten van € 20.000,-

Het mkb-bedrijf ontwikkelt zelf een prototype. Deze ontwikkeling wordt uitgevoerd door een combinatie van eigen personeel, externe kennisleveranciers uit Duitsland en eventueel een ander bedrijf.

Subsidie
40% voor personeelskosten, materiaalkosten en de inhuur van een externe dienstverlener bij maximale subsidiabele kosten van € 135.000,-