Projectingenieur Markus Mebben van Emsland GmbH is sinds twee jaar manager van het INTERREG VA-project iPro-N. Het doel van het project is de ontwikkeling van intelligente producten en productieprocessen in het Duits-Nederlandse grensgebied te bevorderen. In aanmerking komen innovatieve projectideeën van het midden- en kleinbedrijf (mkb), die gevestigd zijn in het Weser-Ems-gebied en die bereid zijn om samen te werken met Nederlandse bedrijven.

Het programma ondersteunt de bedrijven bij verschillende stappen, van eerste consultatie tot conceptontwikkeling en een haalbaarheidsstudie tot de constructie van een prototype. Afhankelijk van in welke fase het innovatieproject zich bevindt, kunnen afzonderlijke stappen ook worden overgeslagen. Het financieringspercentage is maximaal 50%.

“Tot nu toe is het iPro-N-project zeer goed ontvangen door de bedrijven in het Weser-Ems-gebied, maar vooral in het Emsland”, aldus Markus Mebben en Heidi Ricke, directrice van Emsland GmbH. Zo zijn acht conceptontwikkelingen al goedgekeurd en nog eens drie projecten in de applicatie. Bij de haalbaarheidsstudies is het aantal aangevraagde projecten drie. Bijzonder aantrekkelijk zijn de cijfers op het gebied van ontwikkelingsprojecten, dat wil zeggen de implementatie van innovaties bij de constructie van prototypen. Hier zijn vier projecten al goedgekeurd, nog drie in de applicatie. Tot dusverre is een kwart van het totale projectvolume van circa 2,2 miljoen euro vastgelegd voor de regio Weser-Ems.

De ondersteunde bedrijven maken ook deel uit van het MEMA-netwerk. Een van de basisideeën van het netwerk om bestaande knowhow en contacten in dit innovatieproject te delen blijkt dus zeer duurzaam en nuttig te zijn. De financieringsperiode van het INTERREG V-A-project iPro-N loopt tot 31.12.2019.

Bron: Programmheft April-Juni 2018, MEMA-Netzwerk / Emsland GmbH