EEO Tech ontwikkelt ultraefficiënte en innovatieve oplossingen voor onder andere de opwekking van energie en aandrijvingstechniek. Het bedrijf beschikt over gespecialiseerde kennis, heeft toegang tot innovatieve technologieën en processen en heeft afspraken en samenwerkingen met leveranciers van deze technologieën en installatiecomponenten.

Project
Met behulp van het door iPro-N gesubsidieerde ontwikkelingsproject was EEO Tech in staat om een innovatieve en geoptimaliseerde motor/generator voor de nieuwe Multilevel-Drive te ontwikkelen en een prototype te fabriceren. Motoren/generatoren met de gewenste en geoptimaliseerde specificaties zijn tot op heden nog niet op de markt beschikbaar. “In combinatie met de innovatieve elektronische Drive zal de speciaal ontwikkelde motor/generator extreem goede rendementen behalen,” beweert Carsten Scherler van EEO Tech.

Toepassing moet het product op de eerste plaats gaan vinden als hogesnelheidsgenerator om met behulp van een aandrijving door een turbine stroom te kunnen opwekken en als hogesnelheidsmotor voor spindels, compressors of blazers. “Een dergelijke ontwikkeling is voor een klein bedrijf als EEO Tech zonder een passende subsidieregeling nauwelijks realiseerbaar,” aldus Scherler.

Ondersteuning
Door ondersteuning van Emsland GmbH en Oost NL en door adequaat advies bij de zoektocht naar een geschikte samenwerkingspartner kon het project op tijd beginnen en binnen de gestelde termijn afgerond worden. De grensoverschrijdende samenwerking vond plaats met de Nederlandse partner Pronexos B.V. uit Almelo, die een wezenlijke bijdrage aan het succes van het project geleverd heeft.

“Een belangrijk voordeel van de iPro-N subsidieregeling is de relatief niet-bureaucratische aanvraag, goedkeuring en afwikkeling van het project. Door de uitstekende begeleiding van Emsland GmbH werden we in tegenstelling tot bij andere subsidie-instituten daadwerkelijk ondersteund bij het aanvraag- en goedkeuringsproces ”, zo vat Carsten Scherler het geslaagde project treffend samen.